Aneta Lewińska, Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu Ekonomii Malborskiej” z 1745 roku, Gdańsk 2005

Ewa Badyda

Poradnik Językowy 4/2009 s. 90-92
Dział: Recenzje