Tendencje rozwojowe współczesnego przekładoznawstwa

Justyna Walczak

Poradnik Językowy 5/2009 s. 18-33
Dział: Artykuły i rozprawy