Biblijne skrzydlate słowa w wersji ekumenicznej i najnowszych katolickich przekładach Pisma Świętego

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 5/2009 s. 34-50
Dział: Artykuły i rozprawy