Szesnastowiecznych tłumaczy Biblii dialog z tradycją

Izabela Winiarska-Górska

Poradnik Językowy 5/2009 s. 51-81
Dział: Artykuły i rozprawy