O czem nas poucza "życie wyrazów"? Uwagi dydaktyczne do nowego programu nauki języka polskiego w gimnazjum

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 3/1935-1936 s. 57-59
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ów/-ew-owa/-ewa-owo/-ewo-in/-yn-ina/-yna-ino-ic-je-ja