Język obcy

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 5/2009 s. 117-119
Dział: Słowa i słówka