Nazwiska polskie na -isz/ysz

Sławomir Gala

Poradnik Językowy 6/2009 s. 5-10
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
-isz/-ysz