Kultura narodowa – dziedzictwo narodowe

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 6/2009 s. 95-97
Dział: Słowa i słówka