Rola pierwiastków rodzimych w nowszym słownictwie polskim

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 7/1938-1939 s. 105-109
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
roz--nia-arnia-isko/-ysko-nik-owiec-arz-ista/-ysta-stwo-arstwo-ski-arski-acz