O poprawność języka. 1. Kutno: kucieński i kutnowski. 2. Ekipa ["Kurier Warszawski", z 29 czerwca 1925, z 18 lipca 1925];

Adam Antoni Kryński

Poradnik Językowy 8/1925 s. 116-118
Dział: Przedruki