Gwara miejska Warszawy

Eugeniusz Jaczewski

Poradnik Językowy 9-10/1938-1939 s. 173-180
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-arz-ek-ec-uj-aj-ówka-us-uś-ik/-yk-ista/-ysta-uch-ciel-or-anka-ka-acja-ina/-yna-uchna-uła-ski-ny-istys-z-ob-od-na-o-prze-przy-po-pod-roz-w-wy-za--ić-ać-ować