5. Indolog czy indianista? 6. Ruch członkowski. 7. Przyczyna - powód? 8. Powzdanie. 9. Krócej czy króciej?. 10. Jaki jest biernik do państwa w znaczeniu mąż i żona? 12. Spaźniać się czy też spóźniać się? 12. Pudełko z pasty, od pasty, po paście, na pastę

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1927 s. 21-23
Dział: Zapytania i odpowiedzi