2. Dobolszewicki. 3. Nie więcej, jak. 4. Przegłaszanie o w a w czasownikach częstotliwych. 5. Wołacz Józefowo. 6. Dziesiątek - dziesiątka. 7. Naganka - nagonka. 8. Doznane zaszczyty. 9. Do widzenia panu. 10. Półtory godziny

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 2/1927 s. 23-29
Dział: Roztrząsania