Rusycyzmy w „Kurierze Polskim” i w „Świecie”. Dokończenie ["Kurier Polski" 1904; "Świat" 1906]

B. [Bronisław] Trojanowski

Poradnik Językowy 6/1906 s. 87-94
Dział: Pokłosie (z czasopism)