26. Płukać czy płókać? 27. Małopolska czy małopolska? 28. Ślązk czy Szląsk? 29. Referować coś czy o czemś? 30. Pomny czegoś czy na coś? Napotykać coś czy na coś? 31. Analogicznie z czemś czy do czegoś? 32. Rozwodził się na temat - rozwodził się nad tą sprawą? 33. Zrzeszeni w Związek zawodowy czy w Związku zawodowym? 34. W krwi czy we krwi? 35. Opłucna - opłucnej? 35. Strajk wybuchł czy też powinno być - wybuchnął? 37. Ostrów - Ostrowia czy Ostrowi? 38. ... wziąć inne wymiary? (czy też powinno być - innych wymiarów)? 39. Szklany czy szklanny? 40. Dostarczać czego czy co? 41. Opowiedzieć się czy oświadczyć się? 42. Pożyczyć czego czy co? Bezrobotny czy bezroboczy? Bezdomny czy bezdomy? 44. Katastrofalny, katastrofowy, czy katastroficzny? 45. Opłata ryczałtowa czy ryczałtowana

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1927 s. 51-56
Dział: Zapytania i odpowiedzi