Przedkładać, przedłożyć... ["Kurier Warszawski"]

A. A. [Adam Antoni] Kryński

Poradnik Językowy 3-4/1921 s. 51-52
Dział: Słuszne uwagi

Wyrażenia:
przedkładaćprzedłożyć