1. Białobrzegi - dop. Białobrzeg czy Białobrzegów? 2. Amerykanów czy Amerykan? 3. Trupów czy trupy? 4. W Panie czy w Panu? 5. Pożyczyłem sto marek czy stu marek? 6. Bialska czy bielska? 7. Chocimia, Słonimia czy Chocima, Słonima? 8. Drucz, Słucz - rodzaj? 9. Skempe, Kawenczyn czy Skępe,Kawęczyn? 10. Ostróg - ostroski?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1922 s. 6-8
Dział: Zapytania i odpowiedzi