Przymiotnik dzierżawczy od Stepki

Władysław Strzembosz

Poradnik Językowy 1/1905 s. 12-15
Dział: Roztrząsania