Maksym Gorkij, Wybór pism, przeł. Stanisław Stempowski, Warszawa 1903

L. [Ludwik] Czarkowski

Poradnik Językowy 4/1903 s. 62-62
Dział: Pokłosie (z dzieł)