Komiczność czy komizm? Nadawanie czy oddawanie listów? Obnośny czy wędrowny? Wskazany czy pożądany?

A. S., [Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1901 s. 151-152
Dział: Dyskusja