13. Czy wolno w przekładach używać archaizmów i prowincjonalizmów? [Iliada, tłum. Lucjan Rydel]

J. Kr., M. B.

Poradnik Językowy 3/1910 s. 41-45
Dział: Zapytania i odpowiedzi