Głosy czytelników

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1951 s. 27-27
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
piszczel