Pop czy ksiądz? O problemie współczesnego nacechowania tradycyjnej nazwy duchownego prawosławnego

Ewa Badyda

Poradnik Językowy 9/2010 s. 57-72
Dział: Artykuły i rozprawy