Wyrażenie: zakładać majątek w banku (= zastawić)

2 artykuły