Wyrażenie: na punkcie zaborczości (= pod względem)

1 artykuł