O apercepcji językowej

Jan Czubek

Poradnik Językowy 3/1902 s. 33-40
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owicz/-ewicz-icz-ów/-ew-ski-cki-ice/-yce-owice/-ewice-in/-yn-sko-isko/-ysko-anin-owić/-ewić-ić