Błędy gramatyczne ["Gazeta Narodowa", "Czas", "Gazeta Lwowska", "Kurier Warszawski", "Nowa Reforma", "Gazeta Polska" (Warszawa, Czerniowce, Warmia), "Głos Narodowy", "Dziennik Śląski", "Dziennik Poznański", "Kraj", "Słowo Polskie"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1901 s. 4-10
Dział: Pokłosie (z czasopism)

Wyrażenia:
Tybr/Tyber-cki-ski-owa/-ewa-ina/-yna-ówna/-ewna-ankapani Zbigniewiczaustralijski/australskikarmu/karmilandauera (ma na sprzedaż)Kraków - Krakowowi/KrakowuLwów - Lwowowi/LwowuRadosław - Radosławowi/Radosławu-ow/-ewurząd - urzędaokręt - okrętakoncerty/koncerta-umWłochy - do Włoszech/Włochprzeciwko Dmyterko/Dmytercekuchen/kuchniłaźń/łaźni-ja-niastudyj/studiówCzelansky'ego/CzelanskiegoPosadowsky'ego/PosadowskiegoWessely'ego/WesselegoSzilenyi'ego/SzilenegoFerry'ego - FerregoŁadównej/Ładówne/Ładówny-nago/jeje/ichbędzie istnieć, popieraćzrzec się/zrzeknąć sięsprzedawają (wino)nastawają (nieprzyjaciele)rozlosowujezarysowuje sięzakochuje sięskierowujeoddziaływujeopodatkowującnieodpieczętowujęzamordowująroz-za-s-od-o--owa--iwa-/-ywa-oddziaływuje/oddziaływamdwie bułektrzy rogalicztery miesięcy/miesiącejest niepokojącym, przedwczesnym, smutnym/niepokojące, przedwczesne, smutneleży obłożnie chorympołożył się znowu, uprzedziwszy że..umowa zastrzega, że...widoczki morzaprzestrogi doświadczeniatraktat handlu i żeglugicerkiew zamkuwschód Austrii/austriackiwymagać co/czegooczekiwała połóg/połoguprawdziwość nie byliśmy w stanie stwierdzićmałą garstką/przez małą garstkęwspółudział urządzaniu/w urządzaniuniemi opieka jest/nad...bronią/za brońutracić na powadze, silena godzinę/o godziniena wełnie/z wełny (kołdry)od pułku/z pułku (dwie roty)od studentów, zakładów (deputacja)do modniarstwa (przybory)koło/obok zwłok postawiono strażrozgrzeszenie za działalność/z...książka się drukujewódka się konsumujelasy, które się tu eksploatujązaleca się prawdałamią głowy nad...roić o czymzmuszają przygotować siętyle - niżtak, jakna punkcie czegow wypadkachnie była w możnościdotyczącyodnośnyodpowiedni (= stosowny)zależniewskazany/pożądanydla właścicieli polecamyz jakiej przyczynyżyczy/życzy sobiezamierzona jest reforma (= nastąpi)zgłoszona ilośćzastąpiony/reprezentowany