Przymiotniki z cząstką bez- we współczesnej polszczyźnie

Danuta Tekiel

Poradnik Językowy 10/1994 s. 32-37
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
bez-