Mirosław Bańko, Maria Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 10/1994 s. 63-67
Dział: Recenzje