Mapowanie faktów fonetycznych

J. Działówna, H. Korzeniówna, E. [Ewa] Ziegler

Poradnik Językowy 9/1952 s. 14-23
Dział: Artykuły