Uwagi o języku dramatu Witolda Gombrowicza Iwona księżniczka Burgunda

Paweł Kupiszewski, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5-6/1991 s. 225-233
Dział: Artykuły