Zagadnienia słowotwórstwa rzeczowników w atlasie ogólnosłowiańskim

Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 1/1961 s. 10-24
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ad-(a)l-(a)lja-(k)ynia-(n)ie-aj-ak (<-ъkъ)-alnia-an-aniec-anin-ba-ca-ce-ec-czyk-dło/-dlo/-lo-ac-ek-ež-ica/-yca-ič-ić (<-itjo)-ija-ikъ-inka-isko/-ysko-išče-izna/-yzna-ina/-yna-ka-ko-lnia-lščik-na-nie-nia-nja-nje-(n)ьje-ok (<-ъkъ)-ość-ota-oća-ovščik-ščik-tva-ьje-ist-ista/-ysta-ent-ant-ator