Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym. (Dalszy ciąg)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 8/1961 s. 343-353
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ca-ista/-ysta-nia-je-anin-um-ek-acz-aczka-arz-arka-ka-ec-ini/-yni-o-izm/-yzm