Z pracy nad indeksem słowotwórczym Słownika języka polskiego. (Informacje wstępne)

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 10/1956 s. 397-405
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-owyprze--e-n--k--m--ina/-yna-a-o--i-/-y--ø--ny-ca-ka-ek-nik-y-a--ną--oli--ka--ra--la--wa-o-za--naście-dzieścia-ście-eć-to-ut-t--itwa-ownik-w-m-twa-ebny-ica/-yca-na-ość-stwo-ować-ło-dło-cja-ada-oza-ež