Kazimierz Rymut, Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego

Irena Halicka

Poradnik Językowy 8/1969 s. 473-475
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ice/-yce-owice/-ewice-ow/-ew-owa/-ewa-owo/-ewo-in/-yn-ina/-yna-ino-owka-ka-owiec-jь-ja-je-no-sko-skprze-przy--arze-anie-ow-/-ew-