46. Jak się urabia l. mn. od rzecz. dźwignia; czy dwoje... dźwigien? 47. Jak się mówi: szukam, panią, czy szukam za panią? 48. Miasto Kościerzyna; jak od tego przymiotnik? 49. Nazwisko męża Zimny, jak nazwisko żony? 50. Piśmienny a pisemny? 51. Przysporzyć czego czy co? 52. Pieniędzmi czy pieniądzmi? 53. Autorzy czy autorowie? Rumuni czy Rumunowie? 54. Zabieg operacyjny czy operatywny? 55. Przed trzema laty czy latami? 56. Mniejsza z tem czy mniejsza o to? 57. Znikł czy zniknął? 58. W tym względzie czy pod tym względem? 59. Cały szereg? 60. Spólny czy wspólny? 61. Niemieckie terminy techniczne

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1927 s. 68-72
Dział: Zapytania i odpowiedzi