Słowotwórstwo techniczne

Karol Stadtmüller

Poradnik Językowy 3/1922 s. 33-39
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-ak-czak-ec-ek-eń-ik/-yk-nik-aczka-eczka-arka-ica/-yca-nica-iny-ina/-yna-ka-nia-ownia-ownica-ówka-dło-dełko-ło-isko/-ysko-iwo/-ywodo-na-nad-o-ob-od-po-pod-prze-przy-roz-s-ś-u-we-wy-z-za--stwo-ctwo-adło-je-owy-owa/-ewa-owew-