"Ateneum" 1901; "Czas" 1901; [Wielka] Encyklopedia powszechna ilustrowana XXVI, 1900; "Kurier Polski" 1901; "Kurier Warszawski" 1901; "Medycyna" 1901; "Nowa Reforma" 1902; "Nowiny Lekarskie" 1901; "Praca" 1901; "Słowo Polskie" 1901, 1902; "Wszechświat" 1901; "Zwiastun Ewangieliczny" 1900

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6-7/1902 s. 104-105
Dział: Pokłosie (z czasopism)