Zniknął : znikł. Przesyłam : przedkładam. W załączeniu. Stebnować : stębnować. Zasilać : posilać. Masło na 600 zł. Nabytek. Mieszkania sześć. Wymowa piętnaście. Opus. Na fabryce. Kulturalny : kulturowy

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1950 s. 25-31
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów