Rzeczowniki zbiorowe jako podstawa formacji jednostkowych

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 4/1952 s. 11-17
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-a-ba-e-ji-ina/-yna-izna/-yzna-iwo/-ywo-iwie-ota-stwo-anin-anie-inъ-in/-yn-ika/-yka-k-inka-ka