Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcami projektu byli pracownicy i doktoranci:

  • Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii (Instytut Języka Polskiego): Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, Ewa Rodek, Izabela Stąpor, Kamila Wincewicz, Aleksandra Żurek;
  • Instytutu Polonistyki Stosowanej (IPS): Jolanta Chojak, Stanisław Dubisz, Marta Piasecka, Józef Porayski-Pomsta, Elżbieta Sękowska;
  • Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay (Wydział Polonistyki UW): Katarzyna Cichocka, Jadwiga Latusek.

Skanowaniem czasopisma zajmowali się: Katarzyna Cichocka, Jadwiga Latusek i Rafał Latusek, korektę OCR przeprowadziła Ewa Rodek. Konwersję plików do formatu DJVu wykonał Michał Rudolf. Opiekę merytoryczną nad digitalizacją czasopisma sprawowała Monika Kresa. Za kontakty z autorami* i spadkobiercami autorów była odpowiedzialna Marta Piasecka.

Ustalaniem słów kluczowych, opracowaniem indeksów wyrazów i wyrażeń oraz afiksów zajmowali się: Wanda Decyk-Zięba*, Józef Porayski-Pomsta*, Elżbieta Sękowska* i Jolanta Chojak*. Porządkowaniem list danych zajmowały się Kamila Wincewicz i Aleksandra Żurek, następnie listy zostały zweryfikowane przez Jolantę Chojak, Wandę Decyk-Ziębę oraz Stanisława Dubisza.

Dzieje czasopisma i biogramy redaktorów „Poradnika Językowego" opracowali: O „Poradniku Językowym” w skrócie (Wanda Decyk-Zięba, Józef Porayski-Pomsta); „Poradnik Językowy” w latach 1901-1939 (Wanda Decyk-Zięba); „Poradnik Językowy” w latach 1948-2015 (Józef Porayski-Pomsta); Rola „Poradnika Językowego” w kształtowaniu normy językowej i wiedzy o polszczyźnie (Stanisław Dubisz); Roman Zawiliński (1855-1932) (Izabela Stąpor); Kazimierz Król (1853-1944) (Wanda Decyk-Zięba); Witold Doroszewski (1899-1976) (Józef Porayski-Pomsta); Mieczysław Szymczak (1927-1985) (Stanisław Dubisz); Danuta Buttler (1930-1991) (Elżbieta Sękowska); Halina Satkiewicz (1928-2012) (Jolanta Chojak); Stanisław Dubisz (Marta Piasecka). Redakcji językowej tekstów podjęła się Wiesława Kruszka.

Na język angielski teksty przetłumaczyły: Monika Czarnecka i Anna Karpowicz. Redakcja tekstów: Izabela Stąpor.

Obsługę informatyczną projektu zapewnił Michał Rudolf, stronę graficzną witryny przygotował Janusz Szafran. Działania związane z pozyskiwaniem zezwoleń od autorów i ich spadkobierców pod względem prawnym były konsultowane z Jackiem Wojtasiem.