Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
 • D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • W. Decyk-Zięba, Historia „Poradnika Językowego” 1901–1939, „Poradnik Językowy” 2016, z. 3, s. 7-26.
 • W. Decyk-Zięba, J. Porayski-Pomsta (red.), 100 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość czasopisma w latach 1971–2000, oprac. J. Latusek, H. Prejs, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2001.
 • W. Decyk-Zięba, J. Porayski-Pomsta (red.), Słowo – myśl – działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2004.
 • W. Doroszewski, Przedmowa, [w:] J. Treder, 70 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość czasopisma w latach 1901–1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 5-6;
 • S. Dubisz, Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka języka, „Poradnik Językowy” 2009, z. 3, s. 19-34.
 • S. Dubisz, Językoznawstwo polonistyczne w minionym dwudziestoleciu (1990–2009) – próba opisu i wniosków, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 5/6, s. 93-110.
 • S. Dubisz, Witold Doroszewski – intelektualista, językoznawca, pedagog, „Poradnik Językowy” 2016, z. 1, s. 9-17.
 • W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002.
 • W. Kupiszewski, Przedmowa, [w:] P. Sobotka, W. Kupiszewski, J. Siatkowski (oprac.), „Prace Filologiczne”. Bibliografia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 7.
 • H. Kurkowska, Kultura języka, [w:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 58-79.
 • A. Markowski, Poglądy Witolda Doroszewskiego na kulturę języka, „Poradnik Językowy” 2016, z. 1, s. 45-52.
 • W. Pisarek, „Poradnik Językowy” w „Języku Polskim” (1913–1939), [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 24-35.
 • „Poradnik Językowy” 2001–2015 – Spisy treści roczników.
 • J. Puzynina, Słowo Miłosza, [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 44-58.
 • H. Satkiewicz, Rola „Poradnika Językowego” w polskim życiu naukowym, [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy "Elipsa”, Warszawa 2002, s. 17-23.
 • P. Sobotka, W. Kupiszewski, J. Siatkowski (oprac.), „Prace Filologiczne”. Bibliografia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • J. Treder, 70 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość czasopisma w latach 1901–1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.