Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
  • W. Decyk-Zięba, J. Porayski-Pomsta (red.), 100 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość pisma w latach 1971–2000, oprac. J. Latusek i H. Prejs, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2001.
  • W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania .Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2012.
  • „Poradnik Językowy” 1948-2014.
  • Przemówienie zastępcy redaktora naczelnego „Poradnika Językowego”, doc. dra Mieczysława Szymczaka, „Poradnik Językowy” 1971, z. 5, s. 294-304.
  • H. Satkiewicz, Rola „Poradnika Językowego” w polskim życiu naukowym, [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 17-23.
  • J. Treder, Z historii „Poradnika Językowego”, „Poradnik Językowy” 1971, z. 5, s. 320-326.
  • J. Treder, 70 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość pisma w latach 1901–1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.