Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
  • „Poradnik Językowy” 1901–1938/39.
  • „Język Polski” 1913–1914.
  • „Język Polski i Poradnik Językowy” 1916.
  • Przemówienie zastępcy redaktora naczelnego „Poradnika Językowego”, doc. dra Mieczysława Szymczaka, „Poradnik Językowy” 1971, z. 5, s. 294-304.
  • H. Satkiewicz, Rola „Poradnika Językowego” w polskim życiu naukowym, [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 17-23.
  • J. Treder, Z historii „Poradnika Językowego”, „Poradnik Językowy” 1971, z. 5, s. 320-326.
  • W. Pisarek, „Poradnik Językowy” w „Języku Polskim” (1913–1939), [w:] W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10–11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 24-35.