["Echo Muzyczne", "Głos", "Niwa Polska", "Prawda", Przegląd Polski", "Przegląd Wszechpolski", "Przewodnik Naukowy i Literacki", "Tygodnik Ilustrowany", "Tygodnik Polski", "Czas", "Nowa Reforma", "Słowo Polskie"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1901 s. 75-79
Dział: Pokłosie (z czasopism)