III. Rozporządzenia MWRiOP oraz MOiSW w sprawie czasopisma „Poradnik Językowy"

III. Rozporządzenia MWRiOP oraz MOiSW w sprawie czasopisma „Poradnik Językowy"

1933 (od z. 4) – 1938/39: „Poradnik Językowy” zalecony został przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dla szkół wszelkich typów rozporządzeniem Nr II – 9864/32, ogłoszonym w  nrze 9 Dziennika Urzędowego Ministerstwa z r. 1932.

1951 – 1969: Czasopismo zatwierdzone przez Min. Oświaty nr VI Oc-2755/49 z dnia 30 stycznia 1950 r. do użytku szkolnego, jako pożądane w bibliotekach nauczycielskich.

1970-1971: Komunikatem nr 142 (PR4-552-29/68) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 1968 r. „Poradnik Językowy” polecony został jako pismo, które powinno się znaleźć w każdej bibliotece szkolnej i pedagogicznej.

1972 – 1991: „Poradnik Językowy” jest wydawany z dotacji Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i polecony jako pismo, które powinno się znaleźć w każdej bibliotece szkolnej (komunikat nr 142/PR4-552-29/68/ ogłoszony w Dzienniku Urzędowym MOiSW z dnia 31 XII 1968 r.).