VI. Rada Redakcyjna

VI. Rada Redakcyjna

1999 (od z. 5/6) – 2011: Halina Satkiewicz (przewodnicząca), Jan Basara, Wanda Decyk-Zięba (sekretarz), Stanisław Dubisz, Barbara Falińska, Magdalena Foland-Kugler, Włodzimierz Gruszczyński, Andrzej Markowski, Leszek Moszyński, Józef Porayski-Pomsta, Elżbieta Sękowska, Teresa Skubalanka

2012 – 2013: Halina Satkiewicz (przewodnicząca, Warszawa), Stanisław Dubisz (zastępca przewodniczącej, Warszawa), Mirosław Dawlewicz (Wilno – Litwa), Andrzej Markowski (Warszawa), Alicja Nagórko (Berlin – Niemcy), Maria Pančikova (Bratysława – Słowacja), Józef Porayski-Pomsta (Warszawa), Danuta Rytel-Schwarz (Lipsk – Niemcy), Teresa Skubalanka (Lublin), Olga Šapkina (Moskwa – Rosja), Hélène Włodarczyk (Paryż – Francja)

2013 (od z. 2) – Stanisław Dubisz (przewodniczący, Warszawa), Mirosław Dawlewicz (Wilno – Litwa), Andrzej Markowski (Warszawa), Alicja Nagórko (Berlin – Niemcy), Maria Pančikova (Bratysława – Słowacja), Józef Porayski-Pomsta (Warszawa), Danuta Rytel-Schwarz (Lipsk – Niemcy), Teresa Skubalanka (Lublin), Olga Šapkina (Moskwa – Rosja), Hélène Włodarczyk (Paryż – Francja)