VIII. Adres redakcji (i ekspedycji lub administracji), ekspedycja główna

VIII. Adres redakcji (i ekspedycji lub administracji), ekspedycja główna

Adres redakcji:

1901 – 30.09.1902: Kraków, Karmelicka 22

1.10.1902 – 3.11.1908: Tarnów (gimnazjum)

4.11.1908 –1912 (do z. 7): Kraków, ul Grabowskiego 3

1912 (z. 8/10): Kraków, Karmelicka 2

1919 – 1923: Kraków, Podwale 7

1932 (od z. 9/10) – 1935/36 (do z. 3): Warszawa, Tamka 44/2, 1937/38 (od z. 5/6) – 1938/39: Morszyńska 43

1948 – 1950 (do z. 3): Warszawa, ul. Smulikowskiego 4, Zakład Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

1950 (od z. 4) – 1958: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, Zakład Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

1959 – 1991: Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica

1992 – 2012: Warszawa, Nowy Świat 4

2013 – 2015: Warszawa, ul. Inflancka15/198

Adres redakcji i ekspedycji:

1925 – 1927, 1929 – 1931: Kraków, ul. Podwale 7

Adres redakcji i administracji:

1932 (do z. 8): Tamka 44; 1935/36 (z. 4) – 1937/38 (do z. 4): Smulikowskiego 1

Ekspedycja główna/administracja:

1901 – 1903(do z. 3): księgarnie D. E. Friedleina w Krakowie, Rynek Główny 17 i E. Wendego i Ski w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 9; Księgarnia Polska (W. Tempłowicza) w Poznaniu

1903 (od z. 4) – 1905: księgarnie D. E. Friedleina w Krakowie, Rynek Główny 17 i E. Wendego i Ski w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 9

1906 – 1910: księgarnie Gebethnera i Sp. w Krakowie, Rynek Główny 23 i E. Wendego i Ski w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 9

1919: księgarnia G. Gebethnera i Wolffa Ski w Krakowie i Warszawie

1920 – 1923: księgarnia G. Gebethnera i Sp. w Krakowie