IX. Wydawca, administracja

IX. Wydawca, administracja

Wydawca:

1932 – 1934 (do z. 5/6): Towarzystwo Poprawności Języka Polskiego

1934/35 (od z. 7) ) – 1936/37 (do z. 6): W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Machowski

1936/37 (od 7/8), 1937/38 (od z. 5) – 1938/39: W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Kwiatkowski

1937/38 (z. 1/3): W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Mieczysław Bryl

1937/38 (z. 4): W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Konstanty Lech

1948 – 1955: Państwowy Instytut Wydawniczy

1956 – 1961: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

1962 – 1983: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

1984 – 1991: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Łodzi

1992 – 2012: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2013 – 2015: Towarzystwo Kultury Języka i Dom Wydawniczy ELIPSA

Administracja:

1932 (od z. 9/10) – 1934 (do z. 5/6): „Nasza Księgarnia” Spółka Akcyjna ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego), Świętokrzyska 16 (18)

1934 (od z. 7) – 1935: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Wybrzeże Kościuszkowskie 35

1935/36 (do z. 3), 1937/38 (od z. 5/6) – 1938/39 (do z. 1/2): Związek Nauczycielstwa Polskiego, Smulikowskiego 1

1938/39 (od. z. 3): Związek Nauczycielstwa Polskiego, Smulikowskiego 4

1948: Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ul. Foksal 17

1949 (z. 1-2): Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 17

1949 (od z. 3): Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ul. Krucza 47a

1950 (od z. 2): PPK (Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu) „Ruch”, Warszawa, pl. Trzech Krzyży 16

1950 (od z. 3): PPK „Ruch”, Warszawa, ul. Srebrna 12

1962 – 1983: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ul. Miodowa 10

1984 – 1991: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi

1992 – 2012: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Nowy Świat 4

2013 – 2015: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ul. Inflancka15/198