I. Podtytuł

I. Podtytuł

1901 – 1906: Miesięcznik poświęcony poprawności języka

1907 – 1910: Miesięcznik poświęcony poprawności języka polskiego

1911 – 1912: Miesięcznik poświęcony sprawom języka polskiego

1919 – 1923, 1925 – 1927, 1929 – 1931: Miesięcznik poświęcony poprawności i czystości języka polskiego

1932 – 1934 (do z. 7): Miesięcznik poświęcony poprawności języka (założony w r. 1901 przez Romana

Zawilińskiego) organ Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego

1934 (od z. 8) – 1938/39: Miesięcznik poświęcony poprawności języka (założony w r. 1901 przez Romana Zawilińskiego) organ Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka

1948 (listopad-grudzień) – 1950: Dwumiesięcznik Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (założony w r. 1901 przez Romana Zawilińskiego)

1951 (do z. 6): Miesięcznik Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (założony w r. 1901 przez Romana Zawilińskiego)

1951 (od z. 7) – 1969: Miesięcznik Redakcji Słownika Języka Polskiego (założony w r. 1901 przez Romana Zawilińskiego)

1970 – 1971: Miesięcznik (założony w r. 1901 przez Romana Zawilińskiego)

1972 – 2015: Miesięcznik założony w r. 1901 przez Romana Zawilińskiego. Organ Towarzystwa Kultury Języka